Lespakketten voor leerkrachten

Lespakketten

Als leerkracht wil je je leerlingen graag bewustmaken van wat er gebeurt in de wereld. Zoek je daar lesmateriaal voor dat meteen bruikbaar is? Goed nieuws: we hebben bij Oxfam, samen met onze partnerorganisaties, een aantal lespakketten en spelen ontwikkeld die je kunnen helpen. In ons educatieve aanbod vind je zowel lespakketten voor de lagere school als voor de secundaire school. In de aangeboden lessen komen thema’s als eerlijke handel, klimaatverandering, gender, armoede en ongelijkheid, SDG’s en internationale economie aan bod.

Lespakket "De overval waar niemand het over heeft"
Lespakket

De overval waar niemand het over heeft

Het lespakket “De overval waar niemand het over heeft” is, gebaseerd op een spectaculair filmpje over een overval op een ziekenhuis. Met deze tool maak je het thema belastingontwijking en de impact ervan op de wereldwijde gezondheidszorg bespreekbaar via concrete oefeningen zoals een quiz, een bewegend debat en video’s.

Thema: belastingontwijking en eerlijke belastingen, (toegang tot) gezondheidszorg
Leeftijd: vanaf 15 jaar (voor alle onderwijsvormen)
Werkvorm: video, quiz, bewegend debat

Educatief spel: Soloslim of solidair

« Soloslim of solidair » is een leerrijk spel over eerlijke handel. De spelers ontdekkken de sociale, ecologische en economische gevolgen van hun consumptiepatroon. Gelukkig kan je de problemen oplossen met duurzame alternatieven waarvoor Oxfam actie voert.

Thema: consumptie, economie, milieu, mondialisation, globalisering, eerlijke handel, alternatieven
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Werkvorm: Bordspel
Klimaatfresco

Klimaat-fresco

Doe met je klas mee aan het Klimaatfresco en leer in 3 uur de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering te begrijpen. In het bijzonder geschikt voor leerlingen uit de 3de graad middelbaar onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs.

Lesbrief cacao: een leefbaar inkomen voor de cacaoboer

Wil jij je leerlingen iets bijbrengen over rechtvaardigheid en eerlijke handel? Neem dan de cacaoproblematiek op in jouw lessen, en ontdek dat iedereen verantwoordelijkheid draagt, en iedereen een verschil kan maken.  Papieren exemplaren zijn te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel. Bestelnummer 08857 voor het lager onderwijs, bestelnummer 08856 voor het middelbaar onderwijs en bestelnummer 19243  voor de lesbrief "Cacao: een eerlijk inkomen voor de cacaoboer, een zorg van iedereen".
Digiles "Uitdaging in koffieland"
Digiles

Uitdaging in koffieland

Koffieteelt, klimaatcrisis, ongelijkheid en extreme armoede. Ontdek hoe de vork aan de steel zit in de koffiesector. Duur: één lesuur voor de eerste drie en één voor de laatste drie jaren van het secundair onderwijs. De leerlingen moeten tijdens de digilessen online kunnen werken.  De infofiche voor de eerste drie jaren vind je hier, de infofiche voor de laatste drie jaren hier.

Doe mee als school
Lessen Djapo

Eerlijke handel

Voor het lesmateriaal voor de eerste twee graden van het lager onderwijs verwijzen we graag door naar onze collega’s van Djapo. Wereldlesidee is een educatief platform met thema’s als handel, klimaat en gender voor de allerkleinsten.

Thematische fiches

Met deze 15 themafiches komt je groep meer te weten over ongelijkheid, klimaatverandering, de rol van multinationals in onze geglobaliseerde wereld, gender, … zonder dat je je verliest in complexe of eindeloze analyses. 15 thema’s om je leerlingen op weg te helpen naar solidair wereldburgerschap. Elk thema illustreert de problemen, maar er worden ook oplossingen aangereikt.

Thema's: ongelijkheid, sociale bescherming, waardig werk, multinationals, eerlijke belastingen, internationale instellingen, natuurlijke rijkdommen, landroof, voedselsoevereiniteit, Bolivia, klimaatonderhandelingen, landbouw, klimaat en vrijhandel, gender, migratie.
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Werkvorm: lectuur, debat
Inleefatelier Bolivia
Meditatieve animatie

De grenzen voorbij: een wakkere droom

Daag je leerlingen uit om op een bijzondere manier na te denken over ‘grenzen’. Deze atypische werkvorm is gebaseerd op meditatie en inleving. Aan de hand van een ‘dromerige’ voorleestekst, nodig je je leerlingen uit om associaties te maken en na te denken. Wie heeft recht op vrij verkeer op onze planeet? Waarom? En hoe? Het doel is meer begrip creëren, vooroordelen aan de kant schuiven en ideeën/meningen uitwisselen. De animatie kan georganiseerd worden in het inleefatelier Bolivia in Brussel.

Thema: grenzen en migratie
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Werkvorm: vertellen, debat

Lesbrief eerlijke handel

Voor lager onderwijs – 3de graad

Met deze lesbrief neem je de wereldhandelsproblematiek op een hapklare manier in je les op. Papieren exemplaren zijn te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel. Bestelnummer 19537 (alle graden - gratis).
Digiles "Leefbaar inkomen voor de cacaoboer"
Digiles

Leefbaar inkomen en zorgplicht in cacaosector

Bekijk onze digiles Leefbaar Inkomen en Zorgplicht in de cacaosector, een les voor 16- tot 18-jarigen. Deze digiles duurt één lesuur. Makkelijk en gratis, met gebruik van app-werkvormen. Vind hier de eerste educaplay-app, hier de eerste én de tweede involve-me-app, en hier de derde én vierde involve-me-app.  

Leerpad Engelse les voor 3de graad secundair onderwijs

Een laagdrempelige les Engels die hoort bij een kort filmpje over de koffiebarometer. Met aandacht voor de linken tussen koffieteelt, armoede, klimaat en ongelijkheid.  

Rechts