De Palestijnse couscous van Al Reef

Op de Westelijke Jordaanoever ligt Jenin, een stad die geklemd zit in de wurggreep van talrijke crises. En net daar produceert en commercialiseert de coöperatie Al Reef een aantal voedingsmiddelen, waaronder de lieveling in menig keuken, de zogeheten Palestijnse maftoulcouscous. Ondanks de onstabiele politieke situatie verloopt de productie er met respect voor zowel het milieu als voor de mensen die er werken.

Landbouw is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in Palestina. Vooral tarwe siert de velden, een belangrijk ingrediënt in de lokale culinaire traditie. Zes jaar geleden startte Yusuf Fayyad ‘Aman’ op in Al-Zababdeh, de eerste en nog altijd enige boerderij die biologische tarwe verbouwt in heel Palestina. Aman maakt deel uit van Al Reef, in de eerste plaats omdat het Yusuf een rechtvaardig loon verzekert. “Ik verkoop mijn tarwe tegen een eerlijke prijs: 30 à 35% meer dan de conventionele prijs”, zegt hij. Dit geeft Yusuf de financiële zekerheid om onder meer zijn twee dochters in te schrijven aan de universiteit.  

Vrouwen aan de molen 

In 2021 steunde Oxfam Al Reef met de aankoop van een graanmolen. Een mooie gelegenheid om er meteen een nieuwe coöperatie aan te koppelen, eentje voor vrouwen ditmaal: Al Maktoz werd in 2022 officieel boven de doopvont gehouden. De tien vrouwelijke leden produceren tarwemeel, en rollen die vervolgens met de hand tot heerlijke maftoul. Een uitgekiend businessplan ondersteunt hun werking; zo malen ze ook graan voor andere lokale producenten en exporteren biologische couscous. “Onze sociaal-economische situatie is fors verbeterd sinds de aankoop van de molen”, getuigt Suad Abdullah, lid van de coöperatie. “Dankzij ons werk voelen we ons meer zelfzeker en hebben we onze plek in de maatschappij.” 

Onder vuur, zonder water 

Zelfs in de politieke en economische situatie van de Palestijnse bezette gebieden voorafgaand aan de escalatie in oktober 2023 is een veilige werkomgeving allesbehalve een sinecure.  “Jenin en het platteland liggen geregeld onder vuur. Door de vernieling van het vluchtelingenkamp in Jenin, het stijgend aantal dagelijkse moorden op Palestijnen in Jenin en de voortdurende invasies hebben we maar een beperkte bewegingsvrijheid”, legt Yusuf Fayyad uit. “Naar onze eigen boerderijen gaan is niet zonder gevaar voor onze persoonlijke veiligheid.” 

Behalve de opflakkeringen van geweld moeten de producenten aan nog andere uitdagingen het hoofd bieden. Israël beheert bijvoorbeeld de toegang tot water en legt die aan banden.  

Partners-in-handel 

In de huidige dramatische context zijn commerciële langetermijnsamenwerkingen die stoelen op wederzijds vertrouwen essentieel voor de maftoulproducenten. Het innige partnerschap van Oxfam met Al Reef garandeert al sinds 1992 zaken zoals eerlijke handel, kleinschalige biologische landbouw en de empowerment van vrouwen. Het zorgt ook voor voedselzekerheid en de onafhankelijkheid van de Palestijnse boeren en boerinnen.  

Of hoe niet alleen de liefde, maar soms ook politiek door de maag gaat. 

Dit artikel over hoop in vijandig gebied is geschreven voor de escalatie in oktober 2023. We hopen uiteraard dat er binnenkort terug hoop mogelijk kan zijn in dit gebied. Wil je bijdragen aan die hoop? Koop Palestijnse producten in de lokale Oxfam-Wereldwinkels of doe een gift in het noodhulpfonds voor Gaza.

Group 1088 Path 581 Path 582 Path 583 Path 584

Palestijnse producten als steun

Wil je onze Palestijnse partner een hart onder de riem steken? Steun hen door hun producten te kopen in je lokale wereldwinkel.

Rechts