Dag van de Aarde
Nieuws12 april 2022

Dag van de Aarde: elke fractie van een graad telt

De doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs is voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5°C opwarmt. En daar liggen oplossingen voor klaar. Dat blijkt uit het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Op 22 april, Earth Day, benadrukt dit rapport de noodzaak van  radicale maatregelen. Ze zijn er om te vermijden dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. We hebben drie jaar om snel en krachtig te handelen. En niet onbelangrijk: er is nog hoop …

“Elke fractie van een graad telt. Je voet van het gaspedaal halen is allang niet meer voldoende”, beschrijft Nafkote Dabi, hoofd klimaatbeleid bij Oxfam. “Je moet nu flink in de remmen. De opwarming van de aarde is de grootste noodsituatie voor de mensheid."

In het geval van de klimaatcrisis krijgt het woord noodsituatie nog een extra dimensie. We moeten de uitstoot zo snel mogelijk terugdringen. Als we niet vóór 2025 drastisch beginnen te bezuinigen, zal de opwarming zeker meer dan 1,5°C bedragen. Nog maar drie jaar! We hebben dus geen tijd om te praten noch voor politieke spelletjes.

De limiet van 1,5°C is bovendien niet symbolisch: als we die overschrijden, zijn de gevolgen enorm. “Het IPCC-rapport is categoriek: de waarheid over de opwarming van de aarde is triest en brutaal voor Nafkote Dabi. Als er niet met spoed grootschalige initiatieven worden genomen, zullen de – nu al zichtbare – gevolgen voor de bevolking dramatisch zijn: toename van honger, ziektes, economische ineenstortingen, massamigraties en ondraaglijke hittegolven."

klimaatoplossingen bestaan, tijd voor actie

De belangrijkste boodschap van het IPCC is duidelijk: er is nog hoop. Maar niet zonder drastische maatregelen te nemen. In eerste instantie moeten we snel de productie- en consumptiepatronen herzien en ons ontdoen van vervuilende energiebronnen zoals kolen, olie en gas. Andere aanbevelingen: investeer in zachte mobiliteit, hernieuwbare energie of maak zelfs geld vrij om de klimaattransitie te financieren.

Het gebruik van koolstofvastleggingstechnologieën is zeker niet uitgesloten. Maar als we kijken naar de beschikbare tijd en de enorme hoeveelheid broeikasgassen die we momenteel uitstoten, dan moeten we eerst onze uitstoot herleiden tot nul.

Klimaatrechtvaardigheid, de enige mogelijke manier

Tot slot onderstreepten de IPCC-experts het belang van klimaatrechtvaardigheid. We kunnen de klimaatcrisis niet oplossen zonder rekening te houden met de sociale factor. Net zo min mogen we voorbijgaan aan de verantwoordelijkheid van de rijkste landen. De landen en bevolkingsgroepen die het meest getroffen zijn, zijn tegelijk het minst verantwoordelijk voor de uitstoot.

Path 587 Path 588 Path 589 Path 590 Path 591 Path 592 Path 593 Path 594 Path 595

Sluit je aan bij de Climate Changers

Kom op voor klimaatrechtvaardigheid

Rechts