Pakistan floods
Persbericht1 september 2022

Overstromingen Pakistan: Oxfam start hulpverlening en roept op tot gecoördineerde internationale actie

Oxfam start samen met een netwerk van lokale partnerorganisaties een humanitaire respons op de catastrofale overstromingen in Pakistan. De hulpverlening concentreert zich op twee van de zwaarst getroffen provincies Balochistan en Sindh in het zuidwesten van het land. De hulp is gericht op 25.000 huishoudens die door de overstromingen zijn getroffen. 

Op dit moment helpen Oxfam partners de eerste ontheemden en bekijken ze welke steun de lokale bevolking het hardst nodig heeft. Dat zal waarschijnlijk voedsel, proper water, sanitaire voorzieningen, persoonlijke hygiënekits en tijdelijke onderkomens zijn. 

Oxfam wil meer dan 5 miljoen dollar inzamelen om in de komende 12 maanden lokale organisaties te helpen hun werk uit te breiden. De internationale hulporganisatie waarschuwt dat het herstel en de wederopbouw tijd zullen vergen en een zeer grote, gecoördineerde internationale respons zullen vergen. 

Medewerkers van Oxfam Pakistan zeggen dat de hevige moessonregens hebben geleid tot een humanitaire crisis van epische proporties. Pakistan heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen: meer dan 33 miljoen mensen, of 15% van de bevolking, zijn getroffen; meer dan 1000 mensen zijn omgekomen; een miljoen huizen en twee miljoen hectare akkerland zijn verwoest. Deze cijfers zullen nog stijgen. 

Farah Munawar, projectmanager bij Oxfam Pakistan, zegt: 

"Veel mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt leven nu langs de kant van de weg, wat leidt tot ernstige veiligheidsproblemen, vooral voor vrouwen en meisjes. Er is onvoldoende toegang tot drinkwater, toiletten en sanitaire voorzieningen. Vrouwen en meisjes hebben uiterst slecht toegang tot hygiënische voorzieningen.” 

Syed Shahnawaz Ali, landendirecteur van Oxfam Pakistan, zei: 

"We moeten het zeggen zoals het is - de humanitaire en ecologische verwoesting die we meemaken is een gevolg van klimaatverandering. Overstromingen zijn niet ongewoon in Pakistan, maar dit zijn overstromingen op een schaal die groter is dan alles wat we ooit hebben gezien.” 

"De regenpatronen zijn zeer onvoorspelbaar geworden en we zetten ons schrap voor nieuwe stortbuien deze maand. Het lijkt er sterk op dat de omvang van de problemen waarvoor we staan, groter is dan we tot nu toe hebben gezien. Er is nog meer werk nodig om de volle omvang van deze crisis in te schatten.” 

"Het blijft zeer onrechtvaardig dat Pakistan, dat verantwoordelijk is voor minder dan 1 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, een van de landen is die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Pakistan mag de prijs niet betalen voor de koolstofuitstoot van de rijkste landen ter wereld." 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Steun Oxfam in Pakistan, Doe een gift

Mensen kunnen ook storten op BE37 0000 0000 2828 met vermelding van ‘9246 Pakistan’. 

Rechts