L'action d'Oxfam en Ukraine
Nieuws3 oktober 2022

7 maanden oorlog in Oekraïne: Oxfam’s acties

In maart 2022 trokken Russische troepen Oekraïne binnen, wat het begin betekende van een conflict dat nu al 7 maanden duurt. Momenteel zijn naar schatting 17,7 miljoen Oekraïners gedwongen geweest om hun huizen te ontvluchten en ergens anders in het land of in het buitenland hun toevlucht te zoeken. Oxfam heeft snel gehandeld om deze mensen te helpen.

Dankzij de steun van onze schenkers – voornamelijk door de gezamenlijke oproep van het Consortium 12-12 - heeft Oxfam al bijna 800.000 mensen kunnen helpen. Al onze activiteiten worden uitgevoerd via zo'n 20 partnerorganisaties in Oekraïne, Moldavië, Polen en Roemenië.

In Polen steunden we 329.000 mensen. In Moldavië bereikten we bijna 68.000 mensen en in Roemenië 62.000. We hebben ook iets meer dan 71.000 mensen in Oekraïne geholpen.

Voedsel, onderdak en bescherming

Sinds het begin van het conflict hebben we via onze partners:

  • aan 289.013 mensen warme maaltijden of voedselpakketten uitgedeeld;
  • 395 520 mensen toegang gegeven tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëneproducten;
  • 92 205 mensen beschermd op verschillede vlakken.

Steun on humanitaire werk in Oekraïne en de rest van de wereld. Doe een gift.

Mijn zoon is eindelijk veilig

Olga ontvluchtte haar stad Vinnytsia met haar 9-jarige zoon en haar moeder. Ze vond onderdak in een centrum in Roemenië. "We zijn hier al een paar weken. Deze plek heeft mijn zoon veel goed gedaan. Hij kon de spanning loslaten, zich terug ontspannen. In Oekraïne waren we bang om ons huis te verlaten. De sirenes gingen de hele tijd af. We moesten ons de hele tijd verstoppen.” Foto : Ioana Moldovan/Oxfam

Vrouwen, kinderen, minderheden: bijzonder kwetsbare groepen

Als humanitaire organisatie maken wij ons vooral zorgen over de gevolgen van de crisis voor bepaalde kwetsbare groepen. Daarom hebben we extra aandacht voor hen.

Oudere mensen, zieken en gehandicapten kunnen zich moeilijk verplaatsen. Vrouwen en meisjes lopen het risico slachtoffer te worden van gendergerelateerd geweld, waaronder seksueel geweld. Kinderen en minderjarigen zijn – zeker als ze op hun eentje reizen - een makkelijke prooi voor mensenhandelaars. Sommige partners hebben mobiele teams opgezet, die de meest kwetsbare personen identificeren en hen juridische, wettelijke en psychologische steun verlenen, of hen naar veilige toevluchtsoorden leiden.

Andere groepen vinden moeilijk onderdak, hebben problemen bij de grensovergang of verkrijgen niet gemakkelijk informatie als gevolg van discriminatie, taalbarrières of het wettelijk kader. Daartoe behoren etnische minderheden (bv. Roma), mensen van kleur en LGBTQI+-vluchtelingen. Wij ondersteunen programma's om hun integratie te vergemakkelijken.

Nood aan gestructureerde humanitaire hulp

De eerste reactie van vrijwilligers, verenigingen en plaatselijke autoriteiten is van vitaal belang geweest voor de opvang van vluchtelingen in de eerste maanden van het conflict. Maar deze aanpak is niet duurzaam op lange termijn. Het einde van de oorlog ligt jammer genoeg niet in het verschiet, en het is begrijpelijk dat de lokale instanties geen energie meer hebben.

Alle humanitaire organisaties in Oekraïne en de buurlanden zijn het erover eens dat een meer gestructureerde aanpak en coördinatie op internationaal niveau noodzakelijk is.

Nu de winter eraan komt, wordt het ook uitdagender om de veiligheid en waardigheid van vluchtelingen in het buitenland en ontheemden in Oekraïne te garanderen. Met jullie steun doen we samen met onze partners ons uiterste best doen om tegemoet te komen aan de behoeften van deze mensen, die vaak niets meer hebben.

Steun ons humanitaire werk

 In Oekraïne en in de rest van de wereld doet jouw steun het verschil.

Rechts