Bite to Fight

Wat is een leefbaar inkomen?

Wat verwacht jij dat je inkomen dekt? Toch minstens dat je er je huur, voldoende voedsel en essentiële zaken zoals schoolkosten en basisgezondheidszorg mee kan betalen. Wat overblijft houden we opzij, voor als het eens tegenslaat. Dat noemen we een ‘leefbaar inkomen’ hebben.

Het lijkt vanzelfsprekend dat mensen hierop kunnen rekenen. Het is tenslotte een fundamenteel mensenrecht, opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (kortweg UVRM) van de Verenigde Naties.

Minimuminkomen voor een waardig leven

Een leefbaar inkomen is een soort minimuminkomen voor gezinnen om een waardig leven te kunnen leiden. Het dekt:

  • voldoende voedsel op tafel
  • essentiële diensten (onderwijs, gezondheidszorg, kledij …)
  • huur of afbetaling van een woning
  • onvoorziene (extra) kosten

Hoeveel bedraagt een leefbaar inkomen?

Dat is nergens ter wereld gelijk, natuurlijk. Hoe duur het leven het leven ter plaatse is, bepaalt hoeveel het leefbare inkomen idealiter moet bedragen. Per regio kunnen we berekenen hoeveel het lokale leefbare inkomen bedraagt. Op het platteland in Ivoorkust ligt dat bijvoorbeeld een stuk lager dan bij ons.

Door per regio het leefbare inkomen te becijferen, zien we ook hoe ver de inwoners van die regio van dat inkomen verwijderd zijn. Die kloof naar een leefbaar inkomen kan perfect berekend worden. Daarom is het belangrijk - en ook mogelijk - dat we strategieën ontwikkelen om die kloof te overbruggen.

Speel video

Leefbaar inkomen voor cacaoboeren

Ivoorkust en Ghana zijn samen verantwoordelijk voor 60% van de wereldwijde productie van cacao. Je zou denken: de boeren hebben goud in handen, want iedereen wil chocolade.

De berekeningen leren ons echter dat een gemiddelde cacaoboer in Ivoorkust slechts een derde van een leefbaar inkomen verdient. Anders gezegd: drie keer te weinig om een waardig leven te leiden.

In de chocoladesector zelf worden er mooie financiële cijfers geboekt en wordt de chocolade vaak zelfs aangeprezen als ‘duurzaam’. Die term is vaak niet veel meer dan een hippe verkooplist. Hoe kan je van duurzaamheid spreken als boeren niet voldoende verdienen voor een fatsoenlijk dak boven hun hoofd en voldoende eten?

Wanneer je niet genoeg verdient om waardig te leven, kan je alleen maar overleven. Boeren kunnen geen duurzame toekomst voor zichzelf en hun gezin uitstippelen; met een dergelijk laag inkomen, leven ze van dag tot dag. Die armoede houdt een vicieuze cirkel in stand:

  • Kinderen kunnen niet naar school en worden ingezet om zware en gevaarlijke arbeid te verrichten
  • Onduurzame en goedkope landbouwtechnieken zoals boskap draagt bij tot de pijlsnelle ontbossing, die op zijn beurt nefast is voor de klimaatverandering

Een echt duurzaam voedselsysteem heeft een solide basis nodig. Een leefbaar inkomen voor de boeren is die basis.

Zonder valt het hele huis in duigen, en blijven we enkel de symptomen van een ziek systeem bestrijden. Dat zien we heel duidelijk in de cacaosector.

Met onze Bite to Fight-chocolade leggen we de lat hoger en streven we naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren.

Path 587 Path 588 Path 589 Path 590 Path 591 Path 592 Path 593 Path 594 Path 595

Lees meer over Bite to Fight-chocolade

Rechts