Vrouwen en meisjes in Niger meer autonomie geven

Niger telt het grootst aantal jonge huwelijken ter wereld. Om vrouwen en meisjes er meer autonomie te geven, hebben we samen met twee Nigerese organisaties een pilootproject opgezet. Dat is erop gericht om via digitale technologie zowel het recht op reproductieve gezondheid als economische autonomie te bevorderen.


Niger telt ook het grootst aantal kinderhuwelijken ter wereld. 59% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar zijn er getrouwd of aan een iemand verbonden. Op het platteland gaat het zelfs om 74%. Voor de meesten gaat een jong huwelijk gepaard met de eerste seksuele betrekkingen en het moederschap. 65,4% van de getrouwde of voorheen getrouwde meisjes tussen 15 en 19 jaar verklaart zwanger te zijn geweest of een kind te hebben gebaard.

Een lokale samenwerking voor meer autonomie

In samenwerking met de Nigerese “Association for Family Welfare” (ANBEF) en “SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales” (SOS FEVVF) voerde Oxfam in Niger een pilootproject van een jaar uit onder de naam “Empowered girls – Informed choices”.
Hiermee willen we 3.300 jongeren in 32 dorpen bereiken, waarvan 80% jonge vrouwen. De doelstellingen van het project zijn meervoudig.  Het wil meisjes in staat stellen om:

  • Hun recht op te eisen om zelf te kunnen beslissen over hun reproductieve gezondheid. Dat omvat de timing van het huwelijk, voorlichting over anticonceptie, trainingen over gendergerelateerd geweld en over het algemeen het in vraag stellen van bestaande sociale normen.
  • Zelfredzamer te worden door specifieke vaardigheden en economische stabiliteit te bevorderen, onder meer door hen minibeurzen toe te kennen en activiteiten te helpen ontwikkelen die inkomsten opleveren.
  • Hun stem te laten horen binnen hun gemeenschap via digitale technologie.

Met al deze activiteiten willen we vrouwelijk leiderschap voor verandering ontwikkelen en rolmodellen creëren voor de hele gemeenschap.

Ramatou Adamou, 26 jaar, is getrouwd en heeft 4 dochters. Ze is erg fier op haar oudste dochter, een van radiopresentatrices op de gemeenschappelijke zender.

©Ibrahim Ousmane/Oxfam

“Zelf had ik niet de kans om naar school te gaan, maar ik zie wat de voordelen van het onderwijs zijn. Daarom moedig ik mijn kinderen aan om te studeren. Dat stelt hen in staat kennis op te doen en een succesvol leven te leiden. Het is mijn droom om hen te zien slagen in hun studie. Met mijn commerciële activiteit hoop ik schoolspullen voor hen te kunnen kopen zodat ze hun studies kunnen voltrekken.”

Ramatou legt uit hoe vrouwen in haar dorp nu meer zeggenschap hebben dankzij het project van Oxfam en haar partners.

“Neem de gezinsplanning: door bevallingen te spreiden, genieten vrouwen nu van een zeer belangrijke rustperiode. Dat was voordien niet het geval. Vrouwen worden daar nu attent op gemaakt en het leeftijdsverschil tussen de kinderen maakt het leven voor ons minder zwaar. We zijn ons nu ook bewust van de impact van gezinsplanning op onze gezondheid en op de ontwikkeling van onze kinderen.”

Een eigen commerciële activiteit opstarten en andere vrouwen inspireren

Het dorpsleven van de vrouwen in Dotche Malam is niet gemakkelijk. Ze hebben veel moeilijkheden, vooral door een gebrek aan economische activiteiten en de gevolgen van de klimaatcrisis zoals overstromingen. Het project heeft vrouwen in staat gesteld deel te nemen aan kleine inkomsten genererende activiteiten en zo in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

Ramatou legt uit welke veranderingen het project heeft teweeggebracht: "Met het ontvangen geld konden we enerzijds enkele dieren kopen om te fokken en anderzijds een commerciële activiteit opstarten, zoals het klaarmaken en verkopen van beignets. We verkopen ook seizoenproducten zoals zoete aardappelen en mango's. Dat we ons nu zo uit de slag trekken, heeft anderen geïnspireerd die zich in dezelfde situatie bevinden. Het heeft de ogen geopend van veel jonge vrouwen zoals ik en ze zijn nu gemotiveerd om zelf hun leven te veranderen.”

De inkomsten uit de commerciële activiteiten hebben op hun beurt een positieve invloed op de gezondheid: gezinnen kunnen medicijnen kopen en voor hun gezondheid zorgen, vooral voor zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Oxfam is actief in talrijke andere projecten met betrekking tot onderwijs en gendergelijkheid. Maandelijkse schenkingen stellen ons in staat te blijven investeren in lange termijnprojecten om de levens van vrouwen, mannen en kinderen over de hele wereld duurzaam te verbeteren.

 

 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Ik steun Oxfam in haar strijd tegen ongelijkheid

Rechts