First Crisis, Then Catastrophe

Het rapport, "First Crisis, Then Catastrophe", werd gepubliceerd vóór de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Daaruit blijkt dat aan het eind van het jaar, 860 miljoen mensen in extreme armoede zullen leven (d.w.z. gedwongen zullen zijn om van minder dan 1,90 dollar per dag te leven). Dit weerspiegelt de wereldwijde hongercijfers: het aantal ondervoede mensen zou kunnen stijgen tot 827 miljoen in 2022.

Rechts