Carbon Inequality 2030

In dit rapport wordt geschat dat de rijkste 1% van de planeet tegen 2030 een koolstofvoetafdruk per hoofd van de bevolking zal hebben die 30 keer groter is dan de voetafdruk die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, de doelstelling die in het akkoord van Parijs werd vastgelegd. Daarentegen zal de koolstofvoetafdruk van de armste helft van de mensheid ruim onder deze drempel blijven. Tegen 2030 zal de rijkste 1% een nog groter aandeel van de wereldwijde CO2-uitstoot voor zijn rekening nemen dan toen de Overeenkomst van Parijs werd ondertekend. In het verslag wordt aanbevolen extreme ongelijkheid aan te pakken en de buitensporige emissies als gevolg van de consumptie en de investeringen van de rijkste mensen ter wereld in kaart te brengen om de 1,5°C-doelstelling te halen.

Download nu

Rechts