Sugarcane ethanol from Brazil and Peru

Ondanks overtuigende bewijzen blijft België de mensenrechten in Peru en Brazilië schenden door de invoer van biobrandstoffen. Het rapport dat Oxfam België op 30 maart 2023 publiceerde, onthult ernstige mensenrechtenschendingen in de Belgische toeleveringsketen van bio-ethanol uit Braziliaans en Peruaans suikerriet.

Rechts