Partnerfonds

Oxfam België werkt samen met allerlei partners, veraf en dichtbij. Vaak zijn die in coöperaties verenigd, maar niet altijd. Omdat we actief inzetten op systeemverandering, bieden we onze partners ook meer dan een eerlijke prijs. Het Partnerfonds ondersteunt de boeren daarom op tal van fronten, van management en marketing tot bio- en/of fairtrade-certificering.

Partnerfonds

Hoe steunen?

Stort je bijdrage met vermelding van ‘Steun Partnerfonds’ op het rekeningnummer BE27 7805 9212 3173 (BIC: GKCCBEBB).

Wie zijn onze partners?

Het zijn overwegend producentenorganisaties, vaak coöperaties, maar dat kan ook informeler zijn. Sommigen organiseren zich rond gezamenlijke productie en verkoop. Ook sociaal georiënteerde bedrijven bevinden zich onder hen, en bij uitzondering een plantage.

Wij zijn niet zomaar klant van deze organisaties en bedrijven, we zijn ook trouwe partner. Hun producten kopen we op een faire manier, met het oog op hun en ons langdurige voortbestaan. Hiertoe dragen een aantal factoren bij: de eerlijke prijs, de premies, de gecreëerde toegang tot een nieuwe afzetmarkt, de mogelijkheid tot een langetermijnrelatie, en die van voorfinanciering.

Maar sommige partners kunnen wat extra steun gebruiken. Ze werken soms in erg moeilijke omstandigheden of worden geconfronteerd met onvoorziene uitdagingen, zoals natuurrampen. In 2017 bijvoorbeeld, kreeg onze koffiepartner Norandino in Peru te maken met verwoestende modderstromen die de oogst en grote delen van de infrastructuur vernielden. Dan is extra steun meer dan welkom. Het Partnerfonds komt tussen bij dergelijke uitdagingen, en ondersteunt duurzame oplossingen voor structurele problemen bij partners.

Wat doet het Partnerfonds concreet?

Het Partnerfonds biedt onze partners steun in verschillende domeinen:

 • Management en beheer van coöperaties, organisatieversterking van producentenorganisaties en bedrijven
 • Duurzamer maken van de teelt en verwerking van producten
 • Kwaliteitsverbetering van de producten en innovatie in productontwikkeling
 • Toegang tot de markt en versterkt contact met nieuwe kopers, met inbegrip van een betere kennis van de volledige keten van het product
 • Netwerking met andere coöperaties en (ondersteunings)organisaties
 • Fairtrade- en biocertificering
 • Noodhulp in geval van rampen

 

Laos_Partnerfonds

Onze meest recente projecten

Financiering voor eenmalige projecten

 • 2020: het Partnerfonds steunt wijnpartner Red Del Vino in Chili in het verduurzamingstraject. Er is de verduurzaming van de druiventeelt bij enkele van hun leden (met biocertificering als bijkomend voordeel!), alsook de installatie van zonnepanelen op het dak van het kantoor. Daarnaast wordt ook nog een recyclage-unit voorzien aan het kantoor, waar afval gescheiden wordt ingezameld. Dit heeft meteen een sensibiliserende functie voorde leden van de coöperatie én voor alle andere bezoekers aan het kantoor en de winkel.
 • 2020: er wordt aan KCU (Kagera Co-operative Union), de koffiepartner in Tanzania, steun geboden om de koffieboeren in 4 basiscoöperaties op weg te helpen naar een duurzamere teelt én biocertificering. Het betreft eenmalige opstartkosten van dit programma, want al na één jaar betaalt dit zichzelf terug door de hogere prijs voor biokoffie.

 

Steun tijdens ernstige, onverwachte situaties

 • 2018: zware regens beschadigden de theefabriek van onze producenten in Laos waardoor de kwaliteit van de theeproductie achteruit ging. Het Partnerfonds investeerde mee in de renovatie van de verwerkingsplaats.
 • 2017: er werd noodhulp geboden aan onze wijnpartners in Chili die geconfronteerd werden met hevige branden, en aan onze koffiepartners in Peru die af te rekenen kregen met overstromingen en modderstromen.
 • 2020: tijdens de coronacrisis konden de theeproducenten in Laos geen thee exporteren door logistieke problemen. Daardoor hadden ze ook geen inkomen en geen premie om hun biocertifcering te vernieuwen. Dit moet elk jaar opnieuw gebeuren. Die kost hebben we eenmalig met behulp van het partnerfonds gefinancierd.

 

Thee uit Laos

Op weg naar fairtrade- en biocertificering

Producten die een fairtradecertificaat dragen zijn geloofwaardiger en overtuigen de consument die bewust kiest voor faire (en biologische) producten. Maar de weg er naartoe is lang en vooral duur. Voor boeren is het dan ook niet altijd evident om in dit proces te investeren.

 • In Laos steunen we sinds 2014 de theeproducenten in het verkrijgen van een biocertificering voor hun waardevolle thee. Op die manier kunnen ze namelijk hun afzet vergroten. De steun gaat enerzijds naar vormingen en anderzijds naar het meefinancieren van het biocertificaat. Van zodra de verkoop van hun biothee de kost voor de certificering voldoende dekt, bouwen we onze steun af.
 • In 2020 steunde het Partnerfonds de fairtrade-certificering van Coopesarapiqui, onze yucachipsproducent in Costa Rica. Dit kadert in een meer rechtstreeks contact met deze producent.

 

Verduurzaming van teelten

Sinds 2021 steunen we de rijstproducenten in Laos om op een duurzame manier het hoofd te bieden aan de klimaatcrisis. Onvoorspelbare regenval verlaat de zaaiperiode van de rijst soms met weken, waardoor het productieseizoen verstoord wordt. Ook tijdens het regenseizoen komen meer lange droogteperiodes voor. Mobiele waterpompen op zonne-energie kunnen deze periodes overbruggen. Bijkomend voordeel is dat er na het regenseizoen ook nog alternatieve voedsel- of handels gewassen (bonen, pinda, komkommers, suiker, mais..) kunnen geplant worden, wat zorgt voor een stabielere en meer diverse voedsel- en inkomensbron. Een aantal van deze geselecteerde gewassen (leguminosen) zorgen ook voor een beter vruchtbaarheid van de grond.

Verduurzaming bij onze koffiepartners

 • Coarene heeft steun gekregen om biocompostinstallaties te bouwen. Hierdoor wordt de koffiepulp (normaal een vervuilend afvalproduct) omgezet naar uitstekende compost.
 • Muungano in Kivu krijgt verder steun om hun landbouwers te ondersteunen in duurzame productiemethodes, diversificatie en verhoging van hun productiviteit.  Onze nieuwste partner, Rebuild Women’s Hope in Kivu, zal ook zo’n project opzetten en krijgt ondersteuning van Muungano. Dit is een mooi voorbeeld van hoe coöperaties elkaar ook versterken.
 • We ondersteunen COCOCA in Burundi om extra investeringen te doen in bioconversie. De biocertificering is vaak een kostelijke zaak voor de coöperaties. De koffieboeren zijn vaak al zo goed als biologisch aan het telen, dus verdienen ze ook de meerprijs voor die koffies.

 

Cacaoboeren

Producentengroepen en arbeiders sterker maken

In Ivoorkust ondersteunen we COOPASA, een jonge en beloftevolle cacao-coöperatie die geleid wordt door twee vrouwen. De coöperatie wordt gedragen door haar leden, maar moet nog grote stappen zetten op bestuurlijk vlak. Daarom deden we in 2018 een doorlichting en zorgden we voor opleidingen in administratie en boekhouding. Hiervoor doen we beroep op een lokale NGO, Inades Formation.

De professionalisering van de coöperatie heeft zich sterk doorgezet in 2019, en er werd een akkoord gesloten voor verkoop van hun cacao aan Ecookim, een grote unie van cacaocoöperaties in Ivoorkust die zelf rechtstreeks exporteert. Dit is een unicum! Ook Oxfam Fair Trade koopt hier cacao aan. In 2020 werd er verder gewerkt aan organisatieversterking van COOPASA.

Nog in Ivoorkust krijgt het Bite to Fight-project technische ondersteuning van het Partnerfonds. Het Bite to Fight-project is een partnerschap tussen Oxfam Fair Trade, Ecookim (de unie van coöperaties) en CPR-Canaan (een van de lidcoöperaties). Met de betaling van een extra premie, stellen de partners alles in het werk om samen met de cacaoboeren hun inkomen op te krikken, zodat ze er een waardig leven mee kunnen opbouwen. We spreken dan over een leefbaar inkomen. Met het Partnerfonds financieren we onder andere het loon van de lokale coördinator die het project in goede banen leidt en ook de opvolgingsstudies waarin we de impact op het inkomen kunnen meten.

Steun het partnerfonds

Hoe steunen?

Stort je bijdrage met vermelding van ‘Steun Partnerfonds’ op het rekeningnummer BE27 7805 9212 3173 (BIC: GKCCBEBB). Als je in een kalenderjaar 40 euro of meer geeft, krijg je automatisch een fiscaal attest toegestuurd. Bedankt!

Rechts