Na de bevingen: de humanitaire acties in Turkije en Syrië

De laatste maanden neemt het aantal humanitaire rampen sterk toe. In Marokko werden op 9 september duizenden mensen getroffen door een felle aardbeving. Enkele maanden eerder, op 6 februari, beefde de aarde in Turkije en Syrië. Oxfam en haar partnerorganisaties sloegen de handen in elkaar om levensnoodzakelijke hulp te bieden aan de overlevenden

Begin maart was het aantal dodelijke slachtoffers van de ramp al opgelopen tot meer dan 50.000. Vooral in Turkije vielen veel slachtoffers. De behoefte aan humanitaire hulp voor de meer dan 100.000 gewonden en de miljoenen getroffenen was enorm. In Syrië werden zo’n 8,8 miljoen mensen getroffen. 90% van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. 

In beide landen richtten we ons in eerste instantie op het leveren van levensnoodzakelijke hulp en beveiliging: 

  • Waterbevoorrading met tankwagens.  
  • Herstel van pomp- en zuiveringsstations.  
  • Reparatie van waterdistributienetwerken en reservoirs.  
  • Installatie van toiletten en douches. 
  • Verdeling van elektrische kachels, kleding, dekens, hygiënepakketten en andere basisbenodigdheden. 

Vrouwencoöperatieven in de frontlinie

Dankzij de inzet van onze schenkers en de giften die het Consortium 12-12 inzamelde, steunde Oxfam Turkije een aantal vrouwencoöperaties om gemeenschapskeukens op te zetten die dagelijks maaltijden uitdeelde aan 750 mensen. In Hatay, een bijzonder zwaar getroffen gebied, verdeelden we voedselpakketten en schonken we zakken met zaaigoed aan boeren en boerinnen. 

Onze teams boden verder financiering en materiaal aan 20 vrouwencoöperaties om de productie van hun ondernemingen weer op gang te brengen. In Syrië hielp Oxfam bewoners bij het heropstarten van bakkerijen door hen de nodige grondstoffen en benodigdheden te leveren. 

Oxfam Turkije vormde een team met twee lokale ngo’s om psychosociale steun te bieden aan vrouwen en kinderen, informatiecentra op te richten in de opvangkampen voor overlevenden en kwetsbare groepen te begeleiden. 

 

De cijfers

Meer dan 724.000 overlevenden in Syrië

hebben een levensnoodzakelijke hulp gekregen.

Ongeveer 75 000 mensen

zijn bereikt door onze acties in vier Turkse provincies

750 mensen per dag

kregen maaltijden uitgedeeld door vrouwencoöperaties die door Oxfam Turkije worden gesteund.

Syrische vluchtelingen in Turkije

Een van de meest kwetsbare overlevenden zijn Syrische vluchtelingen die naar Turkije emigreerden om aan de burgeroorlog te ontsnappen. De Turks-Syrische Buthayna Elfaris ontvluchtte de oorlog in Syrië in 2013 samen met haar gezin, nadat ze haar oudste zoon was verloren door het conflict. Vandaag werkt ze voor Oxfam Turkije in de provincie Hatay. “Alles wat ik hier had opgebouwd, ben ik kwijtgeraakt”, zegt ze. Vandaag ondervind ik dezelfde moeilijkheden als tijdens de oorlog. Ik ben tolk en speel een belangrijke rol als bemiddelaar in de eerste lijn wanneer we hulpgoederen uitdelen en communiceren met de verschillende vluchtelingengemeenschappen uit Turkije en Syrië.

Levensnoodzakelijke hulp blijft de kern

Afgelopen zomer ving de tweede fase van onze humanitaire respons in Syrië aan. Die focust op het leveren van levensnoodzakelijke hulp en het ondersteunen van de veerkracht in dezelfde gouvernementen. Dat omvat water, hygiëne, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, levensonderhoud en bescherming. De partnerorganisaties met wie we samenwerken, bieden hulp op individueel niveau en geven daarbij voorrang aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ook gemeenschapsdiensten zoals het herstellen van irrigatiekanalen en van water- en sanitaire voorzieningen in scholen en gezondheidsinstellingen behoren tot de prioriteiten. 

In Turkije zijn onze partners begonnen met het verdelen van voedselbonnen. Die geven onder andere toegang tot basisvoeding en ondersteunen tegelijk het herstel van de markt. Vrouwencoöperaties en kmo’s krijgen onze financiële steun en tegelijk faciliteren we dat ze gemakkelijker gefinancierd kunnen worden

Dankzij al deze acties en de bundeling van krachten met vele andere lokale initiatieven, draagt ​​Oxfam elke dag bij aan het verbeteren van de situatie van de getroffen bevolkingsgroepen in Syrië en Turkije. Een essentiële en gigantische opgave gezien de schade die de aardbevingen hebben aangericht. Samen met partnerorganisaties zullen we tot februari 2026 een humanitaire respons bieden. 

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

STEUN ONZE ACTIES

Dankzij jouw steun kunnen onze humanitaire interventieteams bij noodsituaties onmiddellijk ingrijpen. Via de samenwerkingsprogramma’s binnen het netwerk van Oxfam werken we samen met lokale partners ook duurzame oplossingen uit voor een betere toekomst.

Rechts