Donortrip naar Laos

Met eigen ogen: Oxfam in Laos

Een kleine groep schenkers trok in 2019 naar Laos om uit de eerste hand te zien hoe hun steun het verschil maakt. Het werd een week vol ontmoetingen en onvergetelijke ervaringen.

Ontdek het werk van Oxfam door de ogen van onze schenkers

"Ik ben benieuwd naar hoe vrouwen in dit land leven", zei schenkster Sophie vlak voor het vertrek. "Aanvaarden ze hun situatie? En hoe kunnen ze die veranderen?"

Schenkster Anne voelde zich erg betrokken. "Natuurlijk is het interessant om te weten te komen waarvoor mijn giften worden gebruikt. Maar ik hoop mijn ervaringen ook met anderen te delen."

Buitengewone ervaringen

Een vakbond op de rubber- en bananenplantages, een vereniging die mensen met aids helpt, een werkgroep over gendergelijkheid ... 5 intense dagen lang maakten de reisgenoten kennis met 5 Oxfam-projecten in Laos.

"Er is al goed werk geleverd", legt Sophie nadien uit. "We moeten Oxfam de middelen blijven geven om  dat werk voort te zetten en nog meer te verwezenlijken."

"Ik zie welke impact mijn giften hebben op lange termijn", voegt Anne toe. "Ik weet waar mijn steun naartoe gaat en wat er mee gebeurt. Dat is voor mij reden genoeg om te blijven schenken.”

DOor de ogen van Sophie

Sophie is al jaren schenkster bij Oxfam. Ze is een onderneemster uit Doornik en betaalde haar reis naar Laos zelf, net als de andere deelnemers. Ze deelt haar ervaringen en gevoelens over de reis.

Speel video

Door de ogen van Rebecca

Rebecca maakt deel uit van de teams die op straat nieuwe schenkers zoeken. Dat werk is essentieel om onze projecten te kunnen uitvoeren. Ze vertelt enthousiast over haar ervaring in Laos.

Speel video

Nog werk aan de winkel

Oxfam is al 20 jaar actief in Laos. We werken er samen met lokale organisaties rond onder meer de rechten van werkneemsters/werknemers, gendergelijkheid, sociale bescherming, duurzame landbouw en burgerparticipatie.

Samen met onze partners bemiddelen we in Laos tussen werkgevers en werknemers. Beetje bij beetje krijgen werknemers er meer rechten, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ontdek de uitdagingen waar werkneemsters en werknemers elke dag mee geconfronteerd worden.

Speel video

De meningen van de deelnemers aan de reis in deze video's vertegenwoordigen hun persoonlijke gevoelens over hun ervaring en komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt van Oxfam België. De deelnemers hebben hun deelname aan deze reis zelf betaald.

Rechts