Klimaatcrisis: hoe helpen we ondervoede kinderen in Guatemala?

De klimaatcrisis veroorzaakt rampen, wereldwijd. Na zes jaar droogte hebben de mensen in de Corredor Seco van Guatemala weinig tot niets te eten. Voor veel mensen is vluchten de enige optie. Oxfam is ter plaatse om de gezinnen met ondervoede kinderen te steunen.

Een droge periode die al zes jaar duurt, vernielde oogsten in Guatemala, Honduras, El Salvador en Nicaragua. In Guatemala ging meer dan 78% van de bonen- en maïsoogst verloren.

Het voorbije jaar hadden 1,3 miljoen mensen in Guatemala voedselhulp nodig. 550.000 van hen wonen in de Corredor Seco. Dat is de droogste regio van Guatemala, en daardoor erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Chronische ondervoeding bij kinderen

Oxfam en haar partner ASEDECHI hebben de afgelopen vier jaar meer dan 18.000 kinderen van 5 jaar in de Corredor Seco onderzocht. Als ze in de kliniek ondervoeding vaststellen, krijgen de gezinnen meteen vijf zakken met voedingsstoffen versterkte bloem mee naar huis. De ondervoede kinderen worden van dichtbij opgevolgd: ze blijven in het revalidatiecentrum of volgen thuis een behandeling.

Chronische ondervoeding neemt sterk toe in Guatemala. 46,5% van de kinderen is er chronisch ondervoed. Dat is het hoogste cijfer in Latijns-Amerika en het zesde hoogste ter wereld.

“Mijn dochter werd ziek”

Josefa Jerónimo García woont met haar man en vijf dochters in het dorp Naranjo. Haar oudste dochter, Isabel, was ondervoed. “Het bleef droog en er was geen werk. We hadden dus geen inkomen. Mijn dochter werd ziek, maar ik wist niet dat ze ondervoed was tot we naar het ziekenhuis gingen”, vertelt Josefa. Isabel bracht drie weken door in een revalidatiecentrum en kon een tijd niet naar school gaan.

“In het ziekenhuis is ze er terug bovenop gekomen”, vertelt Josefa. “Ik ben blij dat mijn gezin nu gezond is.” In het dorp van Josefa krijgen 32 gezinnen voedselhulp: groenten zoals spinazie, snijbiet, rode biet en uien, maar ook financiële steun.

Landbouwtechnieken voor steeds drogere grond

Lucas Aldana woont met zijn gezin in de gemeente Caparrosa. Hij heeft zeven kinderen: vijf jongens en twee meisjes. Op zijn stuk grond kweekt hij maïs, zwarte bonen, maniok en zoete aardappel. Maar gemakkelijk is het niet: de oogst is mager dit jaar. “We hebben hard gewerkt, maar het mocht niet baten." Op dit moment heeft het al 25 dagen niet geregend. “Zonder hulp redden we het niet meer.”

Door het gebrek aan voeding geraakte Lucas’ zoon een aantal jaar geleden ondervoed. “Hij was dun en at bijna niets meer.” Het gezin kreeg toen steun van Oxfam en haar partners. “Ik volgde trainingen om te leren hoe ik voedsel kan verbouwen op de steeds drogere grond. Ik legde een mini-irrigatiesysteem aan, zodat de planten niet volledig uitdrogen.”

Oxfam en haar partnerorganisaties steunen gezinnen als dat van Josefa en Lucas met voedselhulp, met landbouwmateriaal en zaaigoed.

©Pablo Tosco/OXFAM

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Steun onze acties

Elke bijdrage telt

Rechts