Het Partnerfonds versterkt de wereldwijde fairtradepartners

Oxfam België werkt, onder de handelspoot Oxfam Fair Trade, samen met verschillende producentenorganisaties. Vaak zijn dit boerencoöperaties en sociaal georiënteerde organisaties en bedrijven.

Hoe steunen?

Stort je bijdrage met vermelding van ‘Steun Partnerfonds’ op het rekeningnummer BE27 7805 9212 3173 (BIC: GKCCBEBB).

Het Partnerfonds werd ontwikkeld en wordt beheerd door Oxfam-Wereldwinkels.

Oxfam België werkt, onder de handelspoot Oxfam Fair Trade, samen met verschillende producentenorganisaties wereldwijd. Wanneer we zeggen ‘samenwerken’, betekent dit dat wij ook een trouwe partner zijn voor hen: we gaan langetermijnrelaties aan en garanderen een afname van hun producten, ook wanneer de wereld op haar kop staat. Fair trade is voor ons meer dan een eerlijke prijs:

 • eerlijke prijs,
 • premies,
 • toegang tot een nieuwe afzetmarkt,
 • mogelijkheid tot een langetermijnrelatie met gegarandeerde afname van producten,
 • voorfinanciering.
   

Eerlijke handel beperkt zich voor Oxfam niet tot alleen handel drijven. We ijveren samen met onze partners ook voor echte, structurele verandering om tot meer rechtvaardige en duurzame (product)ketens te komen. Daarom zetten we in op:

 • handelen vanuit een duurzaam en gelijkwaardig partnerschap
 • een prijsgarantie die minstens bijdraagt tot een leefbaar inkomen
 • de investering in het versterken van de mogelijkheden en capaciteiten van producenten en hun gemeenschappen bij wie het door politieke, klimatologische, … omstandigheden moeilijker gaat. Hierin staat het versterken van de rol van de vrouw centraal.
 • Het creëren van duurzame en klimaatvriendelijke productieketens, waaronder de inzet op agro-ecologie

 

Wat doet het Partnerfonds concreet voor de fairtradepartners?

Soms kunnen partners wat extra steun gebruiken. Ze werken soms in erg moeilijke omstandigheden denken we maar aan producenten die zich in of nabij conflictgebieden bevinden, of worden geconfronteerd met onvoorziene uitdagingen, zoals natuurrampen. Zo kreeg de koffiepartner Norandino in Peru in 2023 te maken met verwoestende modderstromen die de oogst en grote delen van de infrastructuur vernielden. Het Partnerfonds komt tussen bij dergelijke uitdagingen, en ondersteunt duurzame oplossingen voor structurele problemen bij partners.

Het Partnerfonds biedt onze partners steun in verschillende domeinen:

 • Management en beheer van coöperaties, organisatieversterking van producentenorganisaties en bedrijven
 • Verduurzaming van de teelt en verwerking van producten
 • Kwaliteitsverbetering van de producten en innovatie in productontwikkeling
 • Toegang tot de markt
 • Netwerking met andere coöperaties en (ondersteunings)organisaties
 • Ondersteuning om tot Fairtrade- en biocertificering te komen
 • Noodhulp in geval van rampen

 

 

Het Partnerfonds in actie

In Zuid-Afrika werken we met wijnpartner Koopmanskloof rond zorgplicht. Dit gebeurt door middel van participatieve en constructieve sessies. Als onderdeel hiervan zetten we in op de capaciteitsversterking van de arbeid.st.ers. Digitale geletterdheid is hierin een sleutelelement. Op die manier kunnen de producenten meer info vergaren over hun sector  en kunnen het budget van de Fair Trade-premie zelf beheren.


In Ivoorkust financiert het Partnerfonds de technische omkadering van het Bite to Fight-project. Hier halen een 100-tal gezinnen een groot deel van hun inkomen uit de cacaoteelt. Door hen een hogere prijs te betalen en hen te helpen investeren in duurzame activiteiten, verhoogt hun veerkracht en overbruggen ze de kloof naar een leefbaar inkomen. Bite to Fight is een pilootproject, en vooral een leertraject. De lessen die wij leren, delen we graag binnen de cacaosector, waar de uitdaging van het leefbaar inkomen centraal staat.

Bij de Congolese coöperatie Muungano in Kivu worden koffieboer.inn.en opgeleid in agro-ecologische teelttechnieken. Dit houdt in dat de landbouwers hun productiviteit op een duurzame manier kunnen verhogen. Daarnaast werden er opleidingen gegeven om de deelnemers te leren rekenen en schrijven. Hierdoor kunnen ze hun kosten en inkomsten bijhouden en krijgen ze een beter zicht op hun gezinseconomie. Ondertussen zijn er al meer dan 1000 leden op deze wijze opgeleid.


Door het succes van het agro-ecologische project bij Muungano, hebben we een uitwisseling georganiseerd met de coöperatie Rebuild Women’s Hope, eveneens aan het Congolese Kivumeer. Al bij een eerste bezoek was het duidelijk dat er veel potentieel was om de productiviteit op een duurzame manier te verhogen. Daarnaast worden ook hier extra lessen rekenen en schrijven gegeven want enkel een beter zicht op de kosten en uitgaven garandeert dat gezinnen een langetermijnvisie op hun gezinseconomie ontwikkelen.


Ook de omschakeling naar bio van een aantal partners wordt door het Partnerfonds ondersteund. Zo is er de wijnpartner Vinos Lautaro in Chili.  Dankzij dit project zal er vanaf oogst 2025 een extra volume bio-wijn verkoopbaar zijn van naar schatting 36.000 liter merlot en 47.000 liter sauvignon blanc.
Eveneens in Chili werden de voorbije jaren heel wat dynamieken bij de wijnpartner Red Del Vino ondersteund vanuit het Partnerfonds. De focus lag op ecologische en socio-economische duurzaamheid: zonnepanelen op het dak van het kantoor, bio-moestuinen, eco-wijntoerisme, alsook de oprichting van een gender equity comité. We financierden ook de omschakeling naar bio en hierdoor zal er vanaf oogst 2024 bio Campesino carmenère kunnen worden aangekocht. De cabernet volgt dan een jaar later, en als laatste de Campesino chardonnay.


In Laos werken we samen met Lao Farmers’ Products (LFP) om de gevolgen van de klimaatcrisis te verzachten. Door te zorgen voor een continue watertoevoer via waterpompen die werken op zonne-energie hebben de rijstboeren in 2023 hun rijstproductie verhoogd van 4 ton per hectare naar 6 ton.  Daarbovenop verkrijgen ze extra inkomen uit de verkoop van voedselgewassen, die bovendien goed zijn voor de vruchtbaarheid van de grond. Ze telen die in het droogseizoen, een seizoen waarin voorheen geen teelten mogelijk waren. De rijst en de andere voedselgewassen worden duurzaam geteeld met behulp van agro-ecologische technieken.

Tot slot dient het Parterfonds ook voor noodhulp. De partner in Palestina, Al Reef/PARC, startte in oktober 2023 een noodfonds op voor humanitaire voedselhulp aan Gaza. Het Partnerfonds heeft bijgedragen aan dit noodfonds. Zo voorziet de campagne van Al Reef om voedsel van Palestijnse boeren, gelinkt aan de coöperatie, te leveren aan Gaza. *


(*) Bij het schrijven (april 2024) van dit artikel is de situatie in Gaza nog steeds heel onstabiel. Noodhulp wordt moeizaam toegelaten; de partners ter plaatse handelen naargelang de situatie van de dag.

 

Hoe steunen?

Stort je bijdrage met vermelding van ‘Steun Partnerfonds’ op het rekeningnummer BE27 7805 9212 3173 (BIC: GKCCBEBB). Als je in een kalenderjaar 40 euro of meer geeft, krijg je automatisch een fiscaal attest toegestuurd. Bedankt!

Het Partnerfonds werd ontwikkeld en wordt beheerd door Oxfam-Wereldwinkels.

Rechts