Thematische fiches

Ongelijkheid

De 8 rijkste mensen bezitten evenveel als de onderste helft van de wereldbevolking. In 2010 waren dat er nog 300. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.

Klimaatonderhandelingen

Van het kyotoprotocol naar de COP 21 in Parijs. Wat is er belangrijk?

Klimaat en vrijhandel

Het dagelijks waterverbruik van Nestlé, Danone, Unilever, Anheuser-Busch en Coca-Cola is gelijk aan de dagelijkse behoefte aan water van de volledige wereldbevolking.

Gender

De systematische discriminatie van vrouwen en meisjes is zowel het gevolg als de oorzaak van de ongelijkheid die armoede genereert.

Natuurlijke rijkdommen

We putten onze natuurlijke hulpbronnen razendsnel uit. Kunnen we zo eindeloos verder gaan?

Migratie

Wereldwijd vluchten momenteel 60 miljoen mensen voor oorlog, geweld en vervolging. Dit trieste cijfer is het hoogst sinds WO II en brengt globalisering in een ander daglicht.
Waardig werk

Waardig werk

Inkomen uit werk bepaalt voor veel mensen hun economische status en toekomstkansen. Met een hongerloon geraken de meeste armen wereldwijd echter niet uit de armoede, hoe hard zo ook werken.

Voedselsoevereiniteit

Het recht op voeding gaat verder dan enkel je buik vullen ! Voedselproductie heeft een culturele, sociale en economische impact.
Tax Justice

Eerlijke belastingen

Zonder belastingen zou onze maatschappij niet correct functioneren. Toch is het gemakkelijker voor sommige mensen en bedrijven om die belastingen te ontwijken.
Internationale instellingen

Internationale instellingen

Internationale instellingen zijn in het leven geroepen om de internationale samenwerking te bevorderen. Toch is hun beleid vaak nefast voor ontwikkelingslanden. Hoe komt dat?
Sociale bescherming

Sociale bescherming

Sociale bescherming is een belangrijke hefboom voor ontwikkeling en sociale verandering, die iedereen kan beschermen, van wieg tot graf.
Multinationals

Multinationals

Iedereen kent ze wel. De grote bedrijven die internationaal gevestigd zijn. Ze hebben veel macht en maken woekerwinsten. Maar tot welke prijs?

Landroof

De landbouwoppervlakte dat de laatste decennia in beslag is genomen, zou voldoende zijn om aan de voedingsnoden van één miljard mensen tegemoet te komen. Maar waarom wordt land geroofd? En door wie?

Landbouw

Waar komt het eten op ons bord vandaan ? Het wereldvoedselsysteem van dichtbij bekeken.

Bolivia

De republiek Bolivia is geboren in 1825. Vandaag spreken we over de plurinationale staat Bolivia. D.w.z. dat 36 verschillende volkeren en originele staten herkend zijn en een zekere autonomie hebben.

Rechts