Papa met kinderen in Jemen

De stille 8-jarige oorlog van Jemen

Aan het einde van 2022 hadden we de eer om Abdulwasea Mohammed in België te verwelkomen. Hij maakt deel uit van het Oxfam-personeel in Jemen. De perfecte gelegenheid om hem even aan de tand te voelen over de situatie in Jemen en het te hebben over de inspanningen van Oxfam om de getroffen bewoners te ondersteunen.

 

Het conflict in Jemen begon al in 2015 en heeft sindsdien het leven gekost aan 12.000 burgers. De humanitaire crisis, een van de grootste ter wereld, heeft het land op de knieën gedwongen, maar komt ironisch genoeg weinig tot niet in de media. 

Nochtans is de situatie ernstig, weet Abdulwasea Mohammed. “Het is al 8 jaar dat de mensen er afzien. Quasi alle infrastructuur is vernield of hevig beschadigd. Zo zijn maar de helft van de zorginstellingen nog werkzaam. Besef dat 80% van de bevolking, ofte 24 miljoen mensen, afhankelijk is van een of andere vorm van humanitaire hulp om te overleven.”

De dagelijkse slag om drinkbaar water 

De waterdistributiecapaciteit is sinds het begin van de oorlog met de helft afgenomen. En als de infrastructuren al aanwezig zijn dan gooien de stijgende (brandstof)prijzen roet in het eten. In het dorp Al Kharazah werkt de pomp bijvoorbeeld al ruim een maand niet. De brandstof voor de motor is namelijk verdrievoudigd in prijs. Onbetaalbaar voor de lokale autoriteiten … 

Oxfam is dankzij de steun van de Europese Unie en alle schenkers kunnen tussenkomen met een duurzame oplossing: een waterpomp op zonne-energie. Het is immense opluchting voor dit dorp, waarvan de bevolking verdubbelde door de komst van mensen op de vlucht voor geweld.  “Eerder moest ik uren stappen om water te vinden”, vertelt Samar, een jonge inwoonster. “Toen ze bezig waren met de werken, kwam ik elke dag kijken. De pomp is voor ons allemaal een bron van hoop.” 

Abdulwasea Mohammed

Tussen april en oktober van 2022 was er een staakt-het-vuren. Een sprankeltje hoop. “Die zes maanden waren relatief rustig, het geweld nam af en er waren minder slachtoffers”, vertelt Abdulwasea Mohammed in november 2022. “De humanitaire organisaties kunnen ook weer makkelijker bij de bevolkingen komen. We hopen van ganser harte dat de strijdende partijen snel zullen instemmen met een nieuwe wapenstilstand.” 

Halt aan de hongersnood 

 Voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld is naast drinkbaar water, voedsel een prioriteit. Vooral in de Marib-regio is de situatie op dit vlak precair. De regio herbergt ongeveer 1 miljoen ontheemde mensen, die dagelijks moeten kunnen eten.  

“We zijn al jaren op de vlucht voor geweld”, getuigt Mufethel Ahmed, vader van twee kinderen. “Eerst verbleven we een jaar in het Sana’a-kamp, waarna we naar hier kwamen, in Al-Swayda. Soms vind ik een beetje werk, dan kan ik aardappelen en tomaten kopen. Maar vaak is er, behalve wat rijst, niets te eten.” 

 In de streek rond Marib verdeelt Oxfam samen met haar lokale partner Benevolence Coalition for Humanitarian Relief geld en voedselbonnen, een oplossing die meer geschikt is voor deze regio dan voedselpakketten. De families zijn er beter instaat om hun behoeftes in te schatten en zo aan te schaffen wat ze nodig hebben. 

De cijfers

922.400  Jemenieten

krijgen sinds april 2020 ondersteuning van Oxfam

12.000 burgerslachtoffers

in 8 jaar oorlog

1/2 ziekenhuizen

is niet werkzaam

Humanitaire hulp volstaat niet: overheden moeten ingrijpen 

Sinds april 2020 hebben Oxfam en haar partners 150.000 Jemenieten kunnen ondersteunen in deze stille, maar hevige oorlog. Het is slechts een druppel in een zee van ellende, maar voor de betrokken personen maakt het het verschil tussen leven en dood.   

De reactie van de internationale gemeenschap echter, is op z’n zachtst gezegd ontoereikend. Jemen mag dan de tweede grootste ontvanger van humanitaire hulp zijn, het is niet genoeg gezien de omvang van de nood. De oproep van de VN voor Jemen is nauwelijks voor de helft gefinancierd. Ironisch – of cynisch? - genoeg hebben westerse bedrijven de afgelopen jaren enorme winsten gemaakt met de verkoop van wapens aan de strijdende partijen.

Doe een gift

Steun ons in onze hulpverlening aan de Jemenieten: uw steun maakt het verschil!

Rechts