De mooiste cadeaus liggen niet altijd onder de kerstboom

Doneren aan Oxfam, dat is samen met ons strijden tegen armoede en ongelijkheid 

Wat denk je van een solidair cadeau?

Ik doe een gift

Stel je voor om middenin de waanzin van de eindejaarsfeesten en de alom heersende overconsumptie een deel van je cadeaubudget te besteden aan wat er echt toe doet. Je zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan projecten die voor duizenden mensen over de hele wereld een positieve impact hebben. 

Want wereldwijd heeft één op de drie mensen geen toegang tot drinkwater. Leven meer dan twee miljard mensen in precaire gezondheidsomstandigheden. En lijden bijna 800 miljoen mensen honger. Met een gift aan Oxfam kan jij mee het verschil maken. 

Doe een gift. Zo kunnen we samen strijden tegen armoede en ongelijkheid. 

De mooiste cadeaus liggen niet altijd onder de kerstboom. 

Geef toegang tot drinkbaar water

Basishygiëne beschikbaar stellen

Een weerbare landbouw ondersteunen

Vrouwenrechten steunen

1. drinkbaar water

Tegenwoordig hebben meer dan twee miljard mensen geen toegang tot drinkbaar water. Elk jaar sterven er meer mensen door een gebrek aan water of sanitaire voorzieningen dan aan alle vormen van oorlog en geweld samen. Hoe groter de wateronzekerheid, hoe meer honger, ondervoeding, dodelijke ziekten en ontheemden.

Toegang tot drinkbaar water mogelijk maken

Waterinfrastructuur herstellen in Kenia 

Samen met lokale partner Merti Integrated Development Program (MID-P) heeft Oxfam in het Isiolo-district in Kenia een waterinfrastructuur opgezet. Om de inwoners van Barambale te steunen in hun strijd tegen de droogte, hebben Oxfam en MID-P watertanks, -leidingen en verdeelplaatsen hersteld. De tanks zijn essentieel om drinkbaar water beschikbaar te maken zowel voor de bevolking als het vee, dat op zijn beurt de enige bron van inkomsten is voor de lokale veehoud.st.ers.

We leden erg onder het gebrek aan water

"Tegenwoordig hebben we altijd genoeg drinkbaar water voor meer dan een week. We kunnen nu zonder risico drinken, koken en ons dagelijks wassen. Ik vrees niet meer voor de gezondheid van mijn kinderen."

Abdia Ibrahim, deelneemster aan het waterproject in Barambale in het Isiolo-district. 

Ik doe een gift om drinkbaar water beschikbaar te maken  

2. weerbare landbouw

De voedselonzekerheid wordt steeds nijpender voor miljoen mensen. Ook voor de kleine boer.inn.en die op dit moment 70% uitmaken van de 800 miljoen hongerlijdende mensen. Daar zijn talrijke redenen voor: ze verdienen te weinig, hebben te kampen met oneerlijke handelspraktijken en krijgen weinig toegang tot land, landbouwmateriaal, water en zaden. Bovendien worden ze in veel gebieden volop geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis en van conflicten. Er is op dat vlak trouwens nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Indien vrouwen dezelfde toegang zouden hebben tot het land, dan zou de productie met 20 tot 30% kunnen toenemen waardoor 100 tot 150 miljoen mensen minder honger zouden lijden. 

Een weerbare landbouw steunen

Zaden diversifiëren om de voedselzekerheid in Nepal te verbeteren 

In Nepal, meer bepaald in Jorayal, heeft Oxfam-partner Local Initiatives for Biodiversity dankzij de steun van officiële donoren en privéschenkers het project Sowing Diversity = Harvesting Security ingericht. Die steunt lokale boeren en boerinnen om zich aan te passen aan het veranderend klimaat door andere zaden en weerbare gewassen te gebruiken. Tegelijk verbetert daarmee de voedingswaarde van de gewassen en de voedselzekerheid. 

Ik moedig alle vrouwen aan om deel te nemen

“Ik moedig alle vrouwen aan om deel te nemen. Tien jaar geleden regende het in het juiste seizoen en hadden we een mooie oogst. Maar door de klimaatcrisis regent het niet meer. Ik heb dankzij dit project belangrijke lessen geleerd zoals organische meststof en pesticiden maken en maïs en graan in een rechte lijn zaaien. Ik vertel alle vrouwen dat ze niet bang moeten zijn om mee te doen.” 

Ganga Devi Malladeelneemster aan het project in Bhumiraj.

Op veldscholen leren boeren en boerinnen door meteen zelf nieuwe gewassen op hun land te planten en hun groei op te volgen. Daarnaast benadrukt het project de deelname van vrouwen en jongeren, zodat die meer inspraak krijgen over het gebruik van nieuwe zaadvariëteiten. . 

Ik doe een gift om een weerbare landbouw te steunen3. Basishygiëne

Met meer dan 60 jaar ervaring is Oxfam een van ’s werelds belangrijkste actoren in humanitaire noodhulp. Naargelang de specifieke noden leveren we samen met onze partners bijvoorbeeld drinkbaar water, voedsel en tijdelijk onderdak. We zorgen ook voor sanitaire infrastructuur zoals latrines, douches en handwaspunten. 
 

Basishygiëne beschikbaar stellen

Om ziektes te voorkomen en basishygiëne te bieden aan mensen die door een humanitaire crisis getroffen worden, zijn waterbehandeling en het herstel en de opbouw van sanitaire installaties fundamenteel. 

Sanitaire installaties na de aardbevingen in Turkije

Na de vreselijke aardbevingen van 6 februari 2023 heeft Oxfam Turkije samen met partnerorganisaties meer dan 1.000 toiletten, douches en waterkranen geïnstalleerd voor de mensen die in Hatay, Gaziantep en Kahramanmaras in tentenkampen leven. Deze sanitaire installaties verminderen niet alleen het risico op ziektes, ze verhogen ook de veiligheid voor vrouwen en kinderen omdat ze vlakbij beschikbaar zijn. Dat helpt ook om de waardigheid van de getroffenen te herstellen.  

4. Vrouwenrechten

Overal ter wereld hebben vrouwen te kampen met ongelijkheid. Ze hebben minder toegang tot financiële middelen, grond, onderwijs, politieke macht en gezondheidszorg. Dat onrecht is het resultaat van een structurele ongelijkheid die voortkomt uit gendergerelateerde sociale rollen, normen en discriminerende culturele gebruiken. Tegelijk zijn vrouwen ook de belangrijkste aanjagers van verandering naar een meer gelijke en rechtvaardige samenleving. 

Vrouwen steunen die hun stem verheffen om hun rechten te verdedigen

Een van de vlaggenschipprojecten die Oxfam België samen met zijn partners in het leven heeft geroepen om bij te dragen tot die gelijkheid van rechten is de Gender Action Learning Method. De ateliers zijn doeltreffende tools om de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in de privésfeer en op het werk recht te trekken en de zorgtaken beter te verdelen. Daardoor kunnen vrouwen meer tijd besteden aan hun professionele bezigheden en zien ze hun inkomen stijgen.

Ik verkoop fruit in mijn kruidenierswinkeltje en wat ik verdien, is van mij.

Mijn man en ik werken elk voor ons eigen inkomen. Ik verkoop fruit in mijn kruidenierswinkeltje en wat ik verdien, is van mij. Als we sparen, is dat voor ons allemaal. Zodra het bedrag groot genoeg is, kunnen we het opnemen om schoolgeld te betalen, een huis te bouwen of voor andere zaken. 

Ilda, boerin en deelneemster aan het Hakbiit-programma.

Meer rechten en economische mogelijkheden voor vrouwen in Oost-Timor

Het HAKBIIT-project wil de relatie tussen vrouwen, mannen en hun gemeenschappen omvormen en vrouwen toelaten om actief deel te nemen aan sociale, economische en politieke initiatieven. Met als uiteindelijk vrouwen over meer economische rechten en mogelijkheden te bieden. 

HAKBIIT wil de ongelijkheden aanpakken die voortkomen uit onevenwichtige sociale praktijken en gendernormen door veranderingen te stimuleren op individueel, huishoudelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk niveau. Het project voorziet de oprichting van Saving for Change spaar- en leengroepen en past de Gender Action Learning-methode toe. Daarbij leren vrouwen hun levensonderhoud te plannen en kleine ondernemingen en duurzame landbouw te ontwikkelen. Groepswerk maakt binnen huishoudens en gemeenschappen ook discussies en bezinning mogelijk die verandering ondersteunen. 

Doe een gift en steun vrouwen die hun stem verheffen om hun rechten te verdedigen

Maak je eindejaarsfeesten een tikkeltje warmer

Geef je toch graag een cadeau af? Met een fair cadeau gemaakt uit respect voor mens en planeet doe je iedereen een plezier.

Rechts