Davos 2023

Teken de open brief aan Premier De Croo om een vermogensbelasting te vragen.

Geachte eerste minister,

Het regeerakkoord voorzag een grootschalige fiscale hervorming, om het Belgische belastingsysteem te moderniseren, vereenvoudigen én rechtvaardiger te maken. De geest van deze hervorming was gericht op een vermindering van de fiscale lasten op arbeid, die gecompenseerd zou worden door een hervorming van de belastingen op consumptie en op kapitaal, net als de afschaffing van een reeks fiscale achterpoortjes.

Om deze hervorming voor te bereiden presenteerden een groep academici in juni 2022 een visienota, en stelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem op zijn beurt in juli 2022 een eerste blauwdruk van een grote fiscale hervorming voor. Deze twee voorstellen werden echter niet eensgezind onthaald binnen uw regering. De hervorming heeft daardoor vertraging opgelopen, en de ambities lijken met de tijd geleidelijk af te zwakken.

De nood is nochtans hoog. In een land waar kapitaal weinig belast wordt in verhouding tot arbeid groeit de ongelijkheid. 19% van de bevolking loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting. Tegelijkertijd bezitten de 1% rijkste Belgen samen even veel rijkdom als 70% van de Belgische bevolking.

Daarnaast hebben de verschillende crisissen een belangrijke economische impact. De coronacrisis kostte de staat bijna 36,4 miljard euro1. De kost van de energiecrisis, verergerd door de oorlog in Oekraïne, wordt geraamd op bijna 7 miljard euro2. Natuurrampen, die heel waarschijnlijk frequenter zullen voorvallen door de klimaatcrisis, kostten in 2021 zeven keer meer dan in eerdere jaren3. Bij elke opeenvolgende crisis komt de Staat tussenbeide om burgers en bedrijven in moeilijkheden te steunen. Deze crisissen mogen echter geen reden zijn om besparingen door te voeren ten koste van de kwetsbaarsten in onze samenleving, noch van de middenklasse. In tegendeel: ze tonen de noodzaak van meer publieke investeringen. We hebben sterke en robuuste publieke diensten nodig, en een sociale bescherming die een waardig leven garandeert voor alle burgers.

De belastinghervorming is de hefboom bij uitstek om ongelijkheid te verminderen en de noodzakelijke middelen op te halen om de uitdagingen waar ons land voor staat het hoofd te bieden. We moeten een nieuw solidariteitspact afsluiten binnen onze samenleving, waaraan elke burger bijdraagt in verhouding tot zijn of haar middelen. Dit vereist progressievere belastingen en een meer rechtvaardige belasting van kapitaal. Het is niet minder dan normaal dat de allerrijksten bijdragen in verhouding tot hun vermogen. Bovendien zijn zij de enige categorie van de bevolking die financieel sterker uit deze crisissen zijn gekomen. En gezien hun meer dan comfortabele situatie, gaat een bijkomende belasting geen overdreven impact hebben op hun levenssituatie.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. 74% van de Belgen zijn vandaag voorstander van een vermogensbelasting. Wij sluiten ons aan bij deze verpletterende meerderheid, en vragen dat uw regering zo snel mogelijk werk maakt van een progressieve vermogensbelasting op vermogens van meer dan 1 miljoen euro. Deze belasting, aan een progressief tarief van 1% tot 4%, treft slechts een klein deel van de bevolking maar kan meer dan 20 miljard euro opleveren. Geld dat gebruikt kan worden om ongelijkheid te verminderen, burgers te beschermen en de duurzame toekomst van onze ondernemingen veilig te stellen. Kunnen we deze opportuniteit echt laten liggen?

We hopen dat u en uw regering deze brief aandachtig zullen opvolgen.

Met de hoogste achting,

1 De kost van de coronacrisis: elke Belg betaalt 3.160 euro voor pandemie | Het Nieuwsblad
2 Economic impact of the war in Ukraine: a Belgian perspective | NBB
3 Le coût des catastrophes naturelles a septuplé l'an dernier, pour atteindre 2,8 milliards | Le Soir

 

6355people already signed this petition

Teken deze BRIEF

Tip: vul de datum zelf in met formaat dag/maand/jaar of klik op het jaartal in de kalender en scroll naar jouw geboortejaar.

Survival of the Richest

Lees ons Davos 2023 rapport

volunteer_activism_black_24dp Group 790 Rectangle 991 Group 794 Group 793 Group 792 Group 791 Path 823 Path 824

Samen tegen ongelijkheid

Laten we samen in actie schieten om het belastingsysteem in België rechtvaardiger te maken. Steun onze strijd tegen ongelijkheid, zowel in België als in de hele wereld.

Rechts