Confronting Carbon Inequality

De pandemie zorgde voor een sterke daling van de koolstofuitstoot in 2020 maar de klimaatcrisis - die wordt veroorzaakt door de opeenstapeling van emissies in de atmosfeer in de loop van de tijd - bleef verergeren.

Uit dit rapport blijkt hoe extreme koolstofongelijkheid in de afgelopen decennia de wereld aan de rand van de klimaatcrisis heeft gebracht. Er wordt uiteengezet hoe regeringen dit historische moment moeten benutten om eerlijker economieën op te bouwen binnen de grenzen die onze planeet kan dragen.

Download Confronting Carbon Inequality

Rechts