Jonge koffiestruiken in de kwekerij.

AGRO-ECOLOGISCHE KOFFIE ALS BOOSTER VOOR VELEN

In Kivu is de politieke situatie al jarenlang rommelig. Maar er komt ook positief nieuws uit de Congolese regio. Muungano, die de hoogkwalitatieve Kivu-koffie produceert, is al jaren een partner van Oxfam. Sinds drie jaar ondersteunt Oxfam de coöperatie heel specifiek in het gebruik van agro-ecologische productietechnieken. En daar hebben, bovenop koffieliefhebbers, mens en milieu baat bij.

Agro-ecologie in de fond

De basis van de agro-ecologie is eigenlijk simpel: de bodem. De bodem heeft een fragiele toplaag die idealiter steeds bedekt is. Mulchen heet dat in het vakjargon. Die mulchlaag heeft verschillende functies: het zorgt ervoor dat de zware (tropische) regens de bodem niet wegspoelen, de bodemstructuur functioneert hierdoor steeds meer als een spons, houdt het water vast (goed voor planten!) en zorgt daarnaast voor extra nutriënten.

Eentje voor de regen en eentje voor de zon

Agro-ecologie werkt ook met schaduwteelt: inheemse bomen en struiken worden tussen het gewas geplant – in dit geval: koffiestruiken - en zorgen voor een aangenaam microklimaat dat de planten beschermt tegen de felle tropische zon en de zware regens. Van te felle en veranderlijke weersomstandigheden worden de koffiestruiken humeurig en dan is de oogst navenant. Planten zijn immers zoals mensen: hoe minder stress, hoe minder kans ze hebben op ziektes. Daarnaast worden er in agro-ecologie ook ‘neem’ planten ingezet: het zijn natuurlijke insectenbestrijders, handig als er toch een plaag is.

Sommige van die nuttige schaduwbomen en -planten produceren ook fruit: bananenbomen zijn alvast een goede match met de koffiestruik. We spotten er ook al pepers en patchoeli. Op deze manier worden jaarlijks 10.000 extra bomen geplant in Congo. De internationale koffiemarkt is notoir grillig wanneer het op prijzen aankomt. Daarom is Alain Kahama, verantwoordelijke agronoom bij Muungano, heel blij met teeltdiversificatie. “Dankzij de fruitproductie hebben de koffieboeren een extra inkomen van hetzelfde veld. In die mate dat landbouwers die vroeger in een moeilijk economisch parket zaten nu zelfs sparen bij de plaatselijke AVECs (lokale spaarkassen, nvdr.).”

De veerkracht van de koffieproducenten viel erg op. Vol trots maken zij hun velden weer productief.

Bert Vander Vennet, koffie-expert bij Oxfam

“De veerkracht van de koffieproducenten viel me erg op. Vol trots maken zij hun velden weer productief,” vertelt Bert Vander Vennet, koffie-expert bij Oxfam. “Ik zeg ‘weer’, want de jarenlange oorlog in de streek en de aanhoudende lage koffieprijzen hadden ervoor gezorgd dat koffie een marginaal product was geworden.

Maar deze negatieve trend is omgezet. Zo investeerden ze de verkregen fairtradepremies al in de bouw van een school en 2 gezondheidscentra. Nu zijn ze begonnen aan de constructie van een pediatrie en een materniteit.” 35% van Muungano’s leden zijn namelijk vrouwen, 3 op de 7 leidinggevenden zijn vrouwen. Dat verklaart meteen de nood aan deze gespecialiseerde centra, waarover de leden van de coöperatie democratisch beslist hebben in hun algemene vergadering.

noun_basket_4408072 Layer 4 Group 777 Path 801 Path 802 Path 803 Path 804

Zin in veerkrachtige koffie?

Koop lekkere koffie en kikker helemaal op! Ga naar de Oxfam-wereldwinkel of bezoek de webshop.

Oxfam steunt agro-ecologie

Rechts