EDUCATIEF MEDEWERKER m/v/x (50%)

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede en ongelijkheid.
In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering om kwetsbare gemeenschappen in staat te stellen hun lot in eigen handen te nemen. Oxfam België richt zich op een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en het bewustzijn te vergroten. Met een netwerk van bijna 250 winkels promoot Oxfam België ook eerlijke en duurzame handel en ondersteunt het de circulaire en sociale economie.

GAWO, het samenwerkingsverband van de 8 Antwerpse Oxfam-Wereldwinkels, zoekt een

EDUCATIEF MEDEWERKER m/v/x (50%)

De educatief medewerker is tegelijk een vormingswerker, een coach en een netwerker.

Hij/zij houdt van uitdagingen, blinkt uit in het geven van vorming, is vertrouwd met het coachen van vrijwilligers en jongeren en in het organiseren van acties en campagnes. In samenspraak met de educatieve vrijwilligers en in samenwerking met het nationaal secretariaat en andere lokale educatieve beroepskrachten zorgt de medewerker voor een vlot verloop van de educatieve werking in Antwerpen.


JOUW TAKEN

Als educatief medewerker van de acht Oxfam-Wereldwinkels in Antwerpen (= kernstad en districten) heb je de volgende opdrachten:

 • Je legt en onderhoudt contacten met de scholen in het lager, secundair en hoger onderwijs.
 • Je informeert en ondersteunt leerkrachten in het gebruik van educatieve pakketten van Oxfam-Wereldwinkels.
 • Je promoot in het secundair onderwijs de mogelijkheid van een Wereldwinkel op School.
 • Je inspireert, motiveert, traint en coacht de lokale wereldwinkels en hun vrijwilligers bij educatieve activiteiten.
 • Je zoekt naar nieuwe vrijwilligers die mee events in of met scholen of jongerenorganisaties willen organiseren.
 • Je werkt voor grotere educatieve events of bij wijze van taakverdeling samen met andere organisaties die opkomen voor een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.
 • Je rapporteert op regelmatige basis over de geleverde activiteiten en plannen.

JOUW PROFIEL

Persoonlijke competenties

 • Je onderschrijft en draagt de missie van Oxfam België uit
 • Je kan vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren
 • Je bent sterk in netwerken en samenwerken
 • Je bent communicatief sterk, mondeling maar ook schriftelijk
 • Je bent een goede organisator, je bent dynamisch en durft nieuwe initiatieven te nemen
 • Je kan verandering mogelijk maken
 • Je hebt ervaring in begeleidings- en vormingswerk (spreken voor groepen, uitwerken van tools)

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt kennis van courante softwarepakketten en kent je weg op sociale media.
 • Je bent vertrouwd met eerlijke handel, mondiale thema's en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Opleiding en ervaring

 • Je hebt minstens een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerking

ONS AANBOD

 • Je komt terecht in een aangename werksfeer en een professionele organisatie in volle transformatie
 • Verloning op ngo-niveau (Bv. halftijds brutoloon op 0 jaar anciënniteit: € 1.303,08 / bij 10 jaar anciënniteit: € 1.689,16). Relevante anciënniteit wordt in onderling overleg overgenomen.
 • Je werkt halftijds, met een gemiddelde werkweek van 19u en occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling. Overuren worden gecompenseerd.
 • Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, ecocheques en 3 extra verlofdagen bovenop het wettelijk verlof.
 • Je krijgt opleidingskansen binnen je vakgebied.
 • We bieden een contract van onbepaalde duur.
 • Indiensttreding mogelijk vanaf begin februari 2023.

INTERESSE?

Stuur je cv en motivatie die verwijst naar de taken die we van jou verwachten (a. netwerken, b. coachen, c. vorming geven) op via e-mail naar OBE.jobs@oxfam.org ter attentie van Renaat Verbrugghe. Doe dit ten laatste op 9 januari om 10 uur.  Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Renaat Verbrugghe, via 0485/50.62.14 (Oxfam-Wereldwinkels vzw) of via renaat.verbrugghe@oww.be

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op basis van CV en motivatiebrief. Dit gesprek duurt +/- een uur.

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit

 

 

Locatie
Antwerpen
Profiel
Medewerker

Rechts